Forsikringsskade

Akut opstået skade:
Som ved alt førstehjælp: STOP SKADEN – luk for tilførslen af vand! Ring, og vi giver dig professionel rådgivning i selv at lukke for vandet eller vi kan komme og gøre det for dig. Red, hvad redes kan og underret derefter dit forsikringsselskab om forsikringsskaden. Det kan være, at du får behov for skadesservice eller professionel affugtning af din bolig.

Utæt rør:
Et tæret rør vil i starten blot ses som en rustplet eller sive lidt, men med tiden vil der komme synlige tegn i form af fugt, skjolder eller synligt vand. Fugten kan i nogle tilfælde ses udvendig på bygningen, ofte kan der være tegn på fugt ved soklen. Vi hjælper dig med at lokalisere utætheder og kan vejlede dig omkring evt. forsikringsdækning af en forsikringsskade.

Ring til os og vi giver dig professionel rådgivning. Vi kan udføre alt VVS-arbejde.

Gode råd:
Test selv din vandinstallation. Luk for stophanen ved din vandmåler og kontroller tælleren på vandmåleren, at der ikke er noget forbrug. Er der forbrug, så kontakt dit forsikringsselskab, da det kan være en forsikringsskade og kontakt der på os, så kommer vi og hjælper dig med at udbedre utætheden.

Test selv din fjernvarmeinstallation. Luk for stophanen på returrøret der hvor fjernvarmen kommer ind i bygningen. Tryk gentagende gange på knappen til din fjernvarmemåler. Den sidste visning i displayet viser det øjeblikkelige varmeforbrug i l/h. eller m3/h. Denne visning skal efter 30-60 sek. stå på 0 l/h eller 0 m3/h. Gør den ikke det, er der sandsynligvis en utæthed på dit anlæg. Kontakt dit forsikringsselskab, da det kan være en forsikringsskade og kontakt der på os, så kommer vi og hjælper dig med VVS-arbejdet.

Kontakt os

Ring til os på tlf: 21 21 77 00
eller send os en email