Vandinstallation

Vi udfører alle former for VVS-arbejde, rørarbejder og vandinstallationer, alle dimensioner og typer.

Har du en utæt varmtvandsbeholder eller en af ældre dato, er der god økonomi i at skifte den ud med en varmtvandsveksler/brugsvandsveksler. Vi servicerer både små og store anlæg i såvel private boliger og boligforeninger.

Kontakt os og sammen finder vi den løsning, der bedst dækker dit behov. Vi garanterer dig en professionel rådgivning og ingen opgaver er for små og ingen er for store.

Gode råd:
Din vandinstallation starter ved stophanen, der oftest er placeret i skel. Tjek hvor stophanen er placeret, og afprøv om den virker. Får du en utæt vandinstallation er det vigtigt hurtigt at kunne lukke for vandet. Hav evt. en stophanenøgle i din ”værktøjskasse”. Oftest er stophanen under et rundt blåt dæksel i skel.

I etageejendomme bør alle beboere i ejendommen være informeret om, hvem de kan kontakte for at få fat i en nøgle eller hvor der ligger en nøgle til det/de rum, hvor afspærringshaner til vand og varme er placeret. En pludselig opstået utæthed på et rør i en etageejendom kan resultere i en meget omfattende vandskade, da oppefra kommende vand hurtigt fordeler sig under gulve, og derfor kan skade et stort areal.

Kontakt os

Ring til os på tlf: 21 21 77 00
eller send os en email