Prispolitik

Materialer faktureres til dagspriser.

For opgaver under en times varighed inkl. kørsel faktureres for et servicebesøg.

Opgaver af mere end en times varighed inkl. kørsel faktureres pr. påbegyndt halve time.

På opgaver, hvor kunden selv leverer hovedparten af materialerne*, tillægges timeprisen kr. 250.

Der faktureres for servicevogn kr. 80 pr. time, men er der mere end en medarbejder på opgaven samtidig betales kun for en servicevogn pr. time.

Afhængig af opgaven faktureres evt. gebyr for kommunal miljøafgift kr. 20, diverse hjælpematerialer kr. 25, lovpligtig kvalitetssikring kr. 50 og brug af special værktøj.

Parkeringsafgift tillagt 10% i administrationstillæg pålægges fakturaen, såfremt gratis parkering ikke er muligt.

Alle oplyste priser er ekskl. moms.

 

*) Hvis kunden selv leverer materialer, som Lars Lykkegaard VVS monterer, kan Lars Lykkegaard VVS ikke stille nogen garanti for de pågældende materialer, derfor fraskriver Lars Lykkegaard VVS sig ethvert ansvar for evt. fejl og mangler ved materialerne, også hvis fejl og mangler opstår efter montering.

Lars Lykkegaard VVS har ansvar for evt. fejl og mangler ved monteringsarbejdet.

Opstår der fejl eller mangler på materialerne, er det kunden selv, som skal sørge for at returnere materialerne til det sted, hvor de er købt, da garantien ligger hos leverandøren og ikke hos Lars Lykkegaard VVS ApS.

 

Kontakt os

Ring til os på tlf: 21 21 77 00

eller send os en email